liefde - © Carla Knijn-Voerman kristalboeken.nl

Liefde leven - 22 meditaties 

Deze uitdagende tijd vraagt ons om een keuze te maken, een keuze voor liefde. Liefde als norm, als basis van waaruit we verder gaan. Liefde vraagt je om alle ingewikkeldheid los te laten, om te vertrouwen op het weten van je hart en heel dicht bij jezelf te blijven. Juist in die eenvoud ligt een enorme diepgang, waarin je helder waarnemende vermogens worden geactiveerd en je vol verwondering de natuurlijke wijsheid en oplossingen van liefde kunt ervaren. De Tzolkin wijst ons in deze bewustzijnsgroei de weg.


22 meditaties/ activaties helpen je om jouw keuze voor liefde bewust te leven, te verdiepen en  te versterken. Uit je hoofd, in je hart, in de kracht  en wijsheid van liefde. 22 is de frequentie van een nieuwe wereld bouwen, 22 is ook de verbinding in het Ritme van de Eenheid waarin we de tijd ervaren vanuit een heel nieuw perspectief, als een Heilig Wiel van Balans waarin alles elkaar ondersteunt en versterkt. 

Het Ritme van de Eenheid' slaat voor elke Maya-dagenergie de brug naar het eenheidsbewustzijn. 22 dagen lang ontvang je elke dag een afstemming die je ondersteunt om de kracht van liefde te integreren in je cellen, in je Zijn en je Doen. Dat helpt je om echt los te komen van oude beperkende patronen en . verhoogt en verfijnt je energie en bewustzijn. De eenheidscodes die in de berichten verweven zijn worden op zielsniveau herkend en geactiveerd. Nieuwe dimensies openen zich waarin we leren om moeiteloos te manifesteren en samen een nieuwe wereld te bouwen.

22 meditaties van 25 juni t/m 16 juli
leven vanuit de kracht van liefde

Ontvang vanaf 25 juni 22 dagen lang elke dag een ingesproken meditatie afgestemd op het Ritme van de Eenheid. Geef je jezelf wat je nodig hebt? Laat je zien wie je bent? De energie van de meditaties bekrachtigt je deze periode om je leven richting te geven vanuit de kracht van liefde. 

Leef de kracht van liefde in de dagelijkse praktijk. In deze tijd mag het Ritme van de Eenheid steeds meer integreren op Aarde! Stroom je mee? 


Investering in jezelf: €22.-  (onder de knop nog meer info over de berichten )
Volgende cycli waar je je voor kunt aanmelden:

7e cyclus - stem je af / de kracht van het NU - 4 t/m 25 augustus
9e cyclus - doelgericht ga ik verder - 13 september t/m 4 oktober

Toegankelijk voor iedereen! Stroom je mee? 
inspirerend, meditatief en bekrachtigend!

De berichten zijn toegankelijk voor iedereen, je hebt geen kennis van de Tzolkin nodig. Het gaat puur om het ervaren en integreren van de energie. Als je wilt weten vanuit welke visie en afstemming ik de berichten inspreek kun je een kijkje nemen in het inkijkexemplaar van het Ritme van de Eenheid

Luister naar de podcast over de 22 meditaties!  

Je kunt ook luisteren naar korte podcasts waarin ik meer vertel  over de basis en afstemming van waaruit ik de meditaties inspreek. Zeker als je je hebt aangemeld een mooie voorbereiding voor de meditaties. met o.a. een inleiding over de betekenis van 22, De link naar de 22 kaarten van de grote Arcana, de 0, de Dwaas en de Zon, de sprong in bewustzijn en het nieuwe perspectief, de 777 meesterfrequentie en de anthakarana en de 22 inwijdingen van Atl.