Op deze pagina kun je lezen over de energie van dit moment volgens de Tzolkin,
in de meest gangbare Dreamspell telling. 

Op dit moment is er veel aan het verschuiven in de energie. Alles wordt nieuw!
Ook aan de hand van de Tzolkin kun je dat duiden. 
Wil je lezen over de energie van deze periode in de Nieuwe Aarde-energie? 
Lees dan het blog 'Vrij, blij en bewust leven'

Afstemmen op de natuurlijke tijd volgens de Dreamspell telling

Lichtimpuls van de Gele Krijger van 30 november t/m 12 december

Stem je af en ga onbevreesd op weg.Jouw innerlijke leiding wijst je in deze periode de wegom in vrijheid en gelijkheid je eigen plek in te nemen!De laatste golf van het Gele Kasteel van Schenkingin de gele energie van voltooiing. De Gele Krijger is de spirituele krijger. Afgestemd op zijn innerlijke leiding kiest hij onbevreesd zijn weg. Zo gidst hij je deze periode om jouw eigen unieke plek in te nemen en je ster te laten stralen.

Lees meer »

Lichtimpuls van de Witte Hond van 4 t/m 16 november

Deze periode staat helemaal in het teken van de liefde voor jezelf. Om je weg hier op aarde te vinden en je dromen te leven is het essentieel om onvoorwaardelijk trouw te zijn aan jezelf!Niet alleen in de grote belangrijke keuzes in het leven, maar ook, ja júist als het om de dagelijkse dingen gaat. Zoals jezelf durven zijn in je relaties en keuzes durven maken die echt wezenlijk goed voor jou zijn in het moment.Dat is een hele leerweg. Weet dat op die weg je gidsen dicht bij je zijn. Stel je open voor de liefdevolle leiding die ze je bieden. Ook dát is liefde voor jezelf.Om in je kracht te komen mag je steeds weer naar binnen gaan met je aandacht. Zoek de bevestiging niet langer buiten je want alle antwoorden vind je in je hart! 

Lees meer »

Lichtimpuls van het Gele Zaad van 9 t/m 21 oktober

Zaad geeft je creatieve groeikracht en herinnert je aan je potentieel. Verbind je met je innerlijke leiding en geef jezelf de voeding die je nodig hebt om te groeien en te bloeien zoals het is bedoeld!Het blijft nog even intens met alweer tien poortdagen in deze golf. Zaad geeft je de komende 13 dagen de gele energie van opbloei om datgene dat speelt verder uit te werken en te voltooien.

Lees meer »