Omarm je natuurlijk leiderschap en kies voor groei, voor bezield en creatief leven, 
leef het voorbeeld en bouw mee aan een nieuwe toekomst

Natuurlijk Leiderschap - De essentie van de inwijdingsweg in de Nieuwe Aarde-energie

Lichtlichaam © KriSaRt

Zowel in de wereld als in onszelf ervaren we dat het oude steeds minder goed werkt.
De energie nodigt je uit om alle ingewikkeldheid, al het complexe denken los te laten en te voelen hoe dat je dieper in verbinding brengt.

Liefde is eenvoud en in eenvoud ligt een prachtige diepgang, 
waarin je leert te vertrouwen op je eigen wijsheid, op het weten van je hart.

Je nieuwe weg ontvouwt zich in het Eeuwige Nu. Moeder Aarde verhoogt haar trilling steeds verder en zegent je met harmonieën om alle innerlijke strijd los te laten. Datgene wat je moet weten en onthouden zal op een natuurlijke manier en als vanzelf tot je komen en bij je verankerd blijven. Alles zal zich op de juiste tijd, op de juiste plaats en de juiste manier voor je ontvouwen. Je weg mag moeiteloos zijn! 

De kwantumsprong in bewustzijn - Het voorbeeld leven

Dieper landen in jezelf is hoger trillen. Nieuwe inzichten in de Tzolkin wijzen je kristalhelder de weg om deze diepere zijns verbinding te herkennen en te integreren. Je ontdekt dat je letterlijk een toon hoger trilt. Dat veroorzaakt een subtiele maar heel wezenlijke verschuiving in jezelf en je hele blauwdruk. Alle stukjes vallen op zijn plek, jij valt op je plek. Dit is een kwantumsprong in bewustzijn!

Jouw blauwdruk van liefde activeert, waardoor het heel natuurlijk voelt om jouw potentieel verder te ontplooien. Je gaat makkelijker en zachter door transformatieprocessen en kunt jezelf voorbij de beperkingen van het verleden brengen.  Jouw keuze om te groeien en te bloeien zoals het is bedoeld, maakt je tot een Natuurlijk Leider door het voorbeeld dat je leeft en daarmee geeft.  

Deze kennis deel ik graag met je

Het is tijd om de illusie van afgescheidenheid los te laten en bewust verbinding te maken met het veld van onbeperkte mogelijkheden, waarin alles met elkaar samenwerkt en elkaar ondersteunt om tot bloei te komen. Jij bent deel van het veld en één met het veld. Ontspan en weet je gedragen. Die bewuste verbinding maakt alles nieuw en maakt je tot een krachtig manifestatiekanaal voor de Nieuwe Aarde-energie.


Het is bijzonder, dankbaar en bekrachtigend om jezelf te herkennen in de kracht en liefde die jij bent.
Het activeert je lichtkracht, levensvreugde en scheppingskracht. Deze kennis en ervaring deel ik graag met je
zodat je die voor jezelf kunt gebruiken om soepel door transformatieprocessen te gaan, om vrij, blij en bewust te leven
en te creëren vanuit verbinding. Je kunt de kennis op jouw beurt en je eigen manier weer met anderen delen. 

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten en samen het Nieuwe Aarde-leven te verkennen en te activeren.
Het geeft je praktische handvatten voor deze tijd om doelgericht mee te werken.
We volgen de essentie die zich nu laat zien, met alle ruimte voor wat zich laat voelen in het moment.
Essentie is waar het nu om gaat. 

Aan de hand van de Tzolkin leer je

Persoonllijk Maya Kristalboek
 • een persoonlijke blauwdruk/horoscoop in de Nieuwe Aarde energie te lezen, 
  te duiden wat er verandert in deze tijd en hoe je zuiver afgestemd kunt blijven in de nieuwe energie.
 • goeie vragen te stellen, verbanden te leggen en je intuïtie en helder waarnemen te ontwikkelen. 
 • de nieuwe inzichten in de Tzolkin te gebruiken om anderen te inspireren
  en te ondersteunen om de brug te slaan van de oude naar de nieuwe Aarde energie
 • te werken met de energie van de zonnezegels en een individuele opstelling
  waarin je de eigen blauwdruk kunt (laten) ervaren. 
 • om de zonnezegels terug te vinden in het lichaam en hiermee helende aandacht oefeningen te doen.
 • meditatie en helende klanken te gebruiken om de informatie en energie te integreren

Poorten openen en je DNA activeren

Deze vaardigheden laten je de universele kennis op celniveau ervaren en activeren een diepgaande kristalhealing op eenvoudige en natuurlijke wijze. Het werken met de deze nieuwe inzichten opent poorten en kanalen in jezelf, activeert je DNA en versterkt je scheppingskracht. 

Praktische en creatieve opdrachten en vragen om thuis zelf mee aan de slag te gaan geven je nog meer inzicht en verbinding en leren je om deze kennis en ervaring te integreren in je leven en je werk. Spelenderwijs ontdek je jouw eigen unieke manier om ermee te werken om mensen  te begeleiden naar vrij, blij en bewust leven.
 Bekijk hieronder ook de thema's die we in de training onderzoeken en doorleven.


Investering in jezelf € 555.- Bij de groepstraining is dit inclusief een uitgebreide vegetarische biologische lunch
Bij deze training kun je het boek Maya Kristalbewustzijn gebruiken. Heb je dat nog niet? Klik hier om het te bestellen
Natuurlijk Leiderschap Individueel - 4 ontmoetingen van 2,5 tot 3 uur uur - Data in overleg
Natuurlijk Leiderschap in klein groepsverband - 4 vrijdagen van 10.00 tot 16.00 uur:  12 en 26 mei, 9 en 23 juni

Thema's die we doorleven

 • Aarden in de Nieuwe Aarde-energie - Hoe meer je oude energie en patronen los kunt laten, hoe meer liefde integreert in je cellen als de basis van je bestaan en je trilling, je toon verhoogt. Je landt dieper in jezelf. Dat activeert een heel nieuwe helderheid. Wat verandert er nu? Wat ervaar je? Je oorspronkelijke blauwdruk van balans herkennen en doorvoelen. Verbinding maken met je multidimensionale zelf en je eigen wijsheid. Leven vanuit het weten van je hart en je gedragen weten op je weg en in de keuzes die je maakt vanuit je hart.
 • Praktische spiritualiteit - Je inzichten transformeren tot de juiste actie. Alles verschuift! Je levensweg krijgt een nieuwe basisenergie  van waaruit je je inzichten makkelijker kunt vertalen naar de juiste actie en kunt doen wat moet worden gedaan. Dat is precies het natuurlijk leiderschap waar deze tijd om vraagt. Leven waar het voor jou om gaat in het weten dat je alles in je hebt wat je daarvoor nodig hebt! Wat betekent dat voor jou en wat verschuift er nog het spirituele, fysieke, emotionele en mentale niveau? Essentiele inzichten lossen oude sluiers die over je ware zelf lagen op, brengen je in je innerlijke kracht en je eigen natuurlijke flow.
 • Voltooiing van de transformatie - Je verbindende frequentie,  de energie die je uit de agendatijd, de tijd is geld-tijd in het eenheidsbewustzijn brengt, voltooiing van het transformatieproces in verbinding met je Nieuwe Aarde geboorte-energie, herkennen van- en verbinding maken met de energie van de schepper in jou en hoe je  kunt bijdragen aan het bouwen van de nieuwe wereld.
 • Je Natuurlijk Leiderschap omarmen - Je Bronverbinding herstellen -  de 777 eenheidsfrequentie activeren, bewust verbinding maken met het veld van onbeperkte mogelijkheden, jouw persoonlijke sleutel/energie om te creëren vanuit verbinding. Ontspan in vertrouwen en weet je gedragen bij elke stap de je doet! Herkennen van de gezonde structuur waarin je stap voor stap kunt groeien en bloeien zoals het is bedoeld en jouw volledige potentieel kunt ontplooien.  13 manifestatiecycli van 20 dagen  ondersteunen je diepgaand in jouw innerlijke groeiproces en om te creëren vanuit verbinding.  Alles wat je daarvoor nodig hebt zit in je.